Czy Twoja organizacja jest nastawiona na zmiany?

Opublikowano: 2022-12-14

Parafrazując słowa Heraklita z Efezu można powiedzieć, że jedyną stałą w pracy jest zmiana. Rynek pracy podlega nieustannym transformacjom, na które wpływ mają przede wszystkim czynniki o charakterze społecznym, środowiskowym, ekonomicznym, politycznym, czy technologicznym. Niektóre zmiany zachodzą powoli i są dość przewidywalne, inne totalnie zaskakują i wystawiają na ciężkie próby. Bez względu na rodzaj zmian, jakim musimy stawić czoła, bardzo ważną rolę w tym czasie pełni właściwa kultura organizacyjna firmy.

Kultura organizacyjna to pewien zbiór norm, zachowań oraz systemów wartości i znaczeń, charakterystycznych dla danego przedsiębiorstwa. Normy te są powszechnie akceptowane, mimo że nigdy nie zostały formalnie uzgodnione czy ogłoszone jako pożądany styl pracy.

Dzięki kulturze organizacyjnej nastawionej na zmiany z dużym prawdopodobieństwem bez szwanku wyjdziemy z różnych rynkowych zawirowań. Jak jednak zbudować taką kulturę w organizacji, jeżeli nie można jej, ot tak, narzucić? No cóż, skoro dla jej zaistnienia niezbędna jest zmiana na poziomie wartości
i przekonań pracowników, to w miejsce przekonania, że każda zmiana wiąże się z niebezpieczeństwem
i przynosi przykre konsekwencje, musimy stworzyć w organizacji przeświadczenie o tym, że działamy na rynku nowych możliwości.

Małe zmiany, ale częste.

Współcześnie niewielki odsetek osób nie doświadcza żadnych zmian w miejscu pracy. Ludzie mają świadomość, że prędzej czy później będą zmuszeni do zmiany. Bardziej istotne wydaje się być jak często
i w jakim zakresie zmiany te będą przekształcać ich rzeczywistość. Dlatego warto w firmie wdrożyć politykę małych, ale częstych zmian. Przede wszystkim mają one większe prawdopodobieństwo sukcesu niż dogłębne transformacje obarczone dużym ryzykiem, są zdecydowanie łatwiejsze do kontrolowania
i zarządzania, w dodatku utrzymują zespoły w napięciu twórczym, gotowości do zmian i rywalizacji
z konkurencją.

Dobrym sposobem na wzbudzenie w zespole otwartej postawy wobec zmian, jest zachęcanie pracowników do wyszukiwania okazji rynkowych. To znacząco zmienia przestrzeń, na której skupiają uwagę. W miejsce potencjalnego niebezpieczeństwa, wiążącego się z negatywnymi konsekwencjami, szukają nowych możliwości, które znacząco polepszą obecną sytuację.

Niezwykle ważna jest również zależność pomiędzy poczuciem skuteczności pracowników, a ofensywnym podejściem do zmian. Im silniej uda się liderowi umocnić przekonanie pracowników o własnych możliwościach i wysokim poziomie skuteczności, tym bardziej będą oni skłonni do podjęcia odważnych działań. W tym celu warto odpowiednio angażować zespół w działalność organizacji, m.in. poprzez odblokowanie barier w hierarchii firmy, które mogą uniemożliwiać podejmowanie odpowiedzialności
i współpracę.

Nie bez znaczenia jest oczywiście nieustanne monitorowanie zarówno makro, jak i mikrootoczenia firmy. Pozwala to na szybką adaptację do zmieniających się warunków biznesowych, wyłapywanie słabych ogniw wewnątrz organizacji i możliwie najszybsze reagowanie na problemy. Jednak to ludzie są najistotniejszym elementem stojącym za sukcesem wprowadzanych zmian i to na nich warto skupić najwięcej uwagi
w procesie budowania kultury organizacyjnej nastawionej na zmiany.

Ciekawi jesteśmy jak Wy postrzegacie zmiany w swoim miejscu pracy?

Newsletter pracodawcy

Chcesz dostawać informacje o rynku pracy i metodach rekrutacji?  Zapisz się do Newslettera!

    Zapisz się na newsletter!

    Chcesz być na bieżąco z wartościowymi artykułami z zakresu kadr, HR czy rekrutacji?