Dlaczego stawki wynagrodzenia dla studenta i osoby nieposiadającej takiego statusu się różnią?

Opublikowano: 2022-12-14

Infografika przedstawiająca różnice w kosztach zatrudnienia studenta/ucznia i osoby nieposiadającej takiego statusu

Jeśli zastanawiacie się, dlaczego stawki wynagrodzenia dla studenta/ucznia i osoby nieposiadającej takiego statusu tak bardzo się różnią, ta infografika jest dla Was.

Zgodnie z polskim prawem od wynagrodzenia osób do 26 r.ż., posiadających status ucznia/studenta i zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie, nie odprowadza się ani podatku, ani żadnych składek na ubezpieczenia społeczne. Dla takich osób wynagrodzenie brutto jest de facto wynagrodzeniem, jakie otrzymają „na rękę”. Co ciekawe, ta sama osoba zatrudniona nie na podstawie umowy zlecenie, ale umowy o pracę, zwolniona jest jedynie z podatku, ale już nie ze składek „zusowskich”, które wówczas odprowadzane są w pełnej wysokości.

Natomiast w przypadku pracowników niespełniających powyższych kryteriów, tzn. takich, którzy ukończyli 26 lat lub nie uczą się/nie studiują, i dla których jest to jedyne źródło przychodu (jeden tytuł do ubezpieczeń społecznych), od wynagrodzenia brutto odprowadzana jest zaliczka na podatek i składki na ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe, chorobowe (jako jedyne jest dobrowolne) oraz na ubezpieczenie zdrowotne.

Jak by tego było mało, pracodawcy są zobowiązani w przypadku takiego pracownika odprowadzić jeszcze dodatkowe składki na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, wypadkowe, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Poniżej prezentujemy uproszczony schemat kosztów, jakie ponosi pracownik oraz pracodawca w przypadku zawarcia umowy zlecenie ze studentem/uczniem oraz osobą w wieku powyżej 26 lat, nieposiadającą innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.

Biorąc pod uwagę ogólny koszt pracodawcy z tytułu wynagrodzenia za pracę osoby nieposiadającej statusu ucznia/studenta okazuje się, że 40% takiego wynagrodzenia trafia do budżetu państwa.

Naszym zdaniem nieco frustrująca proporcja, a Waszym?

Newsletter pracodawcy

Chcesz dostawać informacje o rynku pracy i metodach rekrutacji?  Zapisz się do Newslettera!

    Zapisz się na newsletter!

    Chcesz być na bieżąco z wartościowymi artykułami z zakresu kadr, HR czy rekrutacji?