Ograniczenia i zakazy przy zatrudnianiu pracowników tymczasowych: bezpieczeństwo i przestrzeganie prawa

Opublikowano: 2024-03-25

Zatrudnianie pracowników tymczasowych buduje elastyczność ale również odpowiedzialność

Zatrudnianie pracowników tymczasowych to praktyka, która niesie ze sobą zarówno korzyści, jak i pewne ograniczenia oraz zakazy. Warto zrozumieć, jakie regulacje obowiązują w tym obszarze, aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji. Dziś skupimy się na kwestiach bezpieczeństwa oraz przestrzegania prawa przy zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

Umowa o pracę tymczasową – trzy strony, jedna odpowiedzialność

Umowa o pracę tymczasową to dokument podpisywany przez pracownika, pracodawcę użytkownika, oraz agencję pracy tymczasowej. Warto zaznaczyć, że agencja przejmuje wszelkie obowiązki kadrowo-administracyjne. Dla pracodawcy użytkownika, zatrudnianie pracowników tymczasowych stanowi nie tylko szansę na elastyczne dostosowanie się do sezonowości branży, ale także umożliwia przetestowanie kompetencji pracowników w dynamicznych okresach, co pozwala lepiej ocenić ich przydatność przed ewentualnym zatrudnieniem na stałe.

Zakazy zatrudniania pracowników tymczasowych w pracach szczególnie niebezpiecznych

Jednak nie wszystko jest dozwolone. Artykuł 8 pkt 1 Ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych z dnia 9.07.2003r. jednoznacznie zakazuje zatrudniania pracowników tymczasowych przy pracach szczególnie niebezpiecznych. Wśród nich znajdują się roboty budowlane, prace z użyciem materiałów niebezpiecznych, prace na wysokości, czy też prace w zamkniętych przestrzeniach, takich jak, np. kanały, czy zbiorniki. To ważne ograniczenie ma na celu ochronę pracowników przed ryzykiem związanym z tego rodzaju działalnością.

  • Warto bliżej przyjrzeć się kwestii „prac na wysokości”. Prace te to czynności wykonywane na powierzchni znajdującej się co najmniej 1m nad poziomem podłogi (w budynku) lub ziemi. Dotyczy to m.in. prac na drabinach, rusztowaniach, czy masztach. Istnieją jednak wyjątki, np. prace na powierzchni osłoniętej ścianami lub wyposażonej w stałe konstrukcje, gdzie pracownicy tymczasowi mogą pracować zgodnie z przepisami.

Szczególnie niebezpieczne warunki pracy występują głównie w branży budowlanej, zwłaszcza te wykonywane na wysokościach lub w głębokich wykopach. Dodatkowo, prace w stolarniach czy w sektorze chemicznym są uznawane za zadania o podwyższonym stopniu niebezpieczeństwa i wykazują wzmożoną wypadkowość.

Jeżeli planujesz powierzyć pracownikom realizację wyżej wymienionych zadań, agencja pracy wciąż może wesprzeć Cię w rekrutacji odpowiednich specjalistów. W takim przypadku jednak konieczne jest bezpośrednie zatrudnienie ich w docelowej firmie na umowę o pracę lub umowy zlecenia. Zatrudnienie pracownika do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych w oparciu o umowę o pracę tymczasową jest niezgodne z przepisami.

Pozostałe ograniczenia i zakazy w zatrudnianiu pracowników tymczasowych

Oprócz zakazu prac w miejscach szczególnie niebezpiecznych, istnieją inne ograniczenia w zakresie zatrudnienia pracownika tymczasowego – należy pamiętać o tym, że nie można powierzyć mu wykonywania pewnych zadań:

  • Niedopuszczalne jest zatrudnienie pracownika tymczasowego na stanowisku, które w ostatnich 3 miesiącach było zajmowane przez zwolnionego pracownika, chyba że zwolnienie wynikało z przyczyn niezwiązanych z pracownikiem. To zabezpieczenie ma na celu ochronę pracowników przed sytuacjami, gdzie zatrudnienie na podobnym stanowisku może prowadzić do nadużyć lub sytuacji nieuczciwej konkurencji.
  • Dodatkowo, zakazane jest zatrudnianie pracowników tymczasowych na stanowisku osoby biorącej udział w strajku. Taka regulacja ma na celu utrzymanie równowagi między pracodawcami a pracownikami, chroniąc prawa strajkujących pracowników i unikając potencjalnych konfliktów interesów związanych z zastępowaniem ich funkcji przez pracowników tymczasowych.
  • Ostatnim przykładem zakazu jest zatrudnienie do pracy, w której niezbędne jest uzbrojenie pracownika ochrony w broń palną bojową lub przedmioty, które służą obezwładnieniu innych za pomocą energii elektrycznej.

Odpowiedzialność za naruszenia – kary finansowe

Ważne jest także zrozumienie, że zarówno agencja pracy tymczasowej, jak i pracodawca użytkownik ponoszą odpowiedzialność za naruszenia zakazów zatrudniania pracowników tymczasowych.  Odpowiedzialność ta obejmuje niewłaściwe wykorzystanie pracownika tymczasowego, zwłaszcza przy pracach szczególnie niebezpiecznych czy na stanowiskach objętych zakazem.

Warto pamiętać, że kary za takie naruszenia są wysokie i mogą sięgać nawet 30 tysięcy złotych. Dlatego też zaleca się dokładne zapoznanie się z przepisami i ich przestrzeganie, aby uniknąć niepotrzebnych konsekwencji prawnych.

Podsumowując, zatrudnianie pracowników tymczasowych niesie ze sobą liczne korzyści, ale również obowiązki i ograniczenia. Ważne jest, aby pracodawcy oraz agencje pracy tymczasowej świadomie przestrzegały prawa, dbając jednocześnie o bezpieczeństwo pracowników. Dbałość o przestrzeganie prawa oraz bezpieczeństwo pracowników stanowi kluczowy element zrównoważonego i etycznego podejścia do zarządzania zasobami ludzkimi.

Newsletter pracodawcy

Chcesz dostawać informacje o rynku pracy i metodach rekrutacji?  Zapisz się do Newslettera!

    Zapisz się na newsletter!

    Chcesz być na bieżąco z wartościowymi artykułami z zakresu kadr, HR czy rekrutacji?