Skutki przedłużenia stanu zagrożenia epidemicznego dla cudzoziemców pracujących w Polsce

Opublikowano: 2022-12-28

Do podpisu Prezesa Rady Ministrów skierowany został projekt rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego.

Projekt przewiduje przedłużenie do 31 marca 2023 r. obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, co jest uzasadnione aktualnie odnotowywaną liczbą nowych zakażeń wirusem SARS-CoV-2, jak również świadczeń opieki zdrowotnej (w tym w warunkach szpitalnych) udzielanych osobom zakażonym tym wirusem oraz sytuacją w innych państwach, w szczególności sąsiadujących z Polską.

Stan zagrożenia epidemicznego obowiązuje w Polsce od 16 maja 2022 r. Zastąpił on stan epidemii, który obowiązywał od 20 marca 2020 r.

W praktyce wiąże się to z określonymi zakazami i nakazami, takimi jak obowiązek noszenia maseczek w szpitalach i aptekach oraz innych placówkach ochrony zdrowia, ale również z przedłużeniem okresu ważności wizy krajowej oraz zezwoleń na pobyt czasowy cudzoziemców. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, jeżeli ostatni dzień okresu pobytu na podstawie wizy krajowej (lub okresu ważności zezwolenia na pobyt czasowy) cudzoziemca przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, okres pobytu na podstawie tej wizy oraz okres ważności tej wizy (a w przypadku zezwolenia okres ważności tego zezwolenia) ulega przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. Cudzoziemiec będzie miał zatem możliwość realizowania dotychczasowego celu pobytu w Polsce np. wykonywania pracy.

Rozporządzenie przedłużające stan zagrożenia epidemicznego ma wejść w życie 31 grudnia 2022 r.

Newsletter pracodawcy

Chcesz dostawać informacje o rynku pracy i metodach rekrutacji?  Zapisz się do Newslettera!

    Zapisz się na newsletter!

    Chcesz być na bieżąco z wartościowymi artykułami z zakresu kadr, HR czy rekrutacji?