Wykorzystaj metodę SMART(ER) w wytyczaniu celów zawodowych

Opublikowano: 2023-01-03

Wyznaczaj cele sprytnie i mądrze z metodą SMART

Nowy Rok jest dobrą okazją do zrewidowania swoich dotychczasowych celów i postanowień oraz podtrzymania, zmiany, bądź wyznaczenia nowego kursu. Dotyczy to w tej samej mierze celów osobistych, co zawodowych.

Cele zawodowe mogą nam pomóc dowiedzieć się więcej o sobie, odkryć nasze zainteresowania, wartości, umiejętności oraz zasoby jakimi dysponujemy. Cel nadaje kierunek naszym działaniom oraz pozwala dostrzegać okazje, które bez nadania tego kierunku, mogłyby nie zostać przez nas wykorzystane. Ważne, żebyśmy do celów podchodzili elastycznie, ponieważ mogą one zmieniać się w czasie, tak jak zmieniamy się my, a wraz z nami nasze priorytety i potrzeby.

Do celów zawodowych warto podejść jak do krótkoterminowych planów, które zaprowadzą nas do realizacji długoterminowych aspiracji zawodowych. Takie podejście zwiększa szanse na dotarcie do mety. Najpierw warto określić cel długoterminowy, a następnie podzielić go na mniejsze kroki. Jeśli np. naszym celem długoterminowym jest wymarzona praca lub stanowisko, to do celów krótkoterminowych możemy zaliczyć kurs podnoszący nasze umiejętności lub kwalifikacje w obszarze istotnym na tym stanowisku.

W ustalaniu celu bardzo pomocna jest metoda SMART.

SMART jest akronimem utworzonym z angielskich słów: specific, measurable, attractive (achievable, attainable), realistic (relevant), time-bound. Zgodnie z założeniami tej metody dobrze zaplanowany cel powinien być:

Sprecyzowany – konkretny, niepozostawiający niedopowiedzeń,

Mierzalny – możliwy do zmierzenia dzięki odpowiednim wskaźnikom (“ubieramy” go w konkretne liczby, np. liczba sprzedanych produktów w określonym czasie),

Atrakcyjny – powinien być ciekawym wyzwaniem i motywować do działania,

Realistyczny – osiągalny, możliwy do osiągnięcia w perspektywie czasu, budżetu i kompetencji, jakimi dysponujemy,

Terminowy – czyli z określonym terminem wykonania.

A może… SMARTER?

W wielu publikacjach można spotkać się z rozwinięciem metody SMART o kolejne dwie litery: E i R:

E – od exciting – czyli ekscytujący, dający energię do działania, taki którym będziemy zafascynowani, dzięki czemu unikniemy zniechęcenia i nudy,

R – jak recorded – czyli zapisany i widoczny, dzięki temu nie tylko nie zapomnimy o naszym celu i o poszczególnych krokach, które mają nas do niego doprowadzić, ale również będziemy czuć się bardziej zobowiązani do ich wprowadzenia.

Metoda SMART(ER) pomaga podchodzić do marzeń racjonalnie, weryfikować pomysły i porządkować plany – w szczególności te związane z pracą i biznesem. A co najlepsze – wcale nie trzeba czekać na Nowy Rok, by wcielić ją w życie – każdy moment jest dobry, żeby mądrze zacząć planować ścieżkę swojego rozwoju zawodowego.

Newsletter pracodawcy

Chcesz dostawać informacje o rynku pracy i metodach rekrutacji?  Zapisz się do Newslettera!

    Zapisz się na newsletter!

    Chcesz być na bieżąco z wartościowymi artykułami z zakresu kadr, HR czy rekrutacji?