Korzyści outsourcingu inwentaryzacji

Opublikowano: 2022-07-18

kobieta na zakupach
tekst pod zdjęciem

Przeprowadzanie inwentaryzacji to przede wszystkim obowiązek wymagany przepisami. Ten obowiązek można jednak potraktować jako element działalności, który może przynieść wymierne korzyści.

Zlecenie przeprowadzenia inwentaryzacji zewnętrznej firmie to rozwiązanie sprawdzone na rynku. Ma to wiele korzyści organizacyjnych oraz finansowych. Dzięki temu, że posiadamy własny personel oraz mamy możliwości pracy w godzinach nocnych, Zleceniodawca inwentaryzacji nie musi angażować swoich pracowników a zlecenie jest wykonywane bez zakłócenia bieżącej działalności Klienta.

Kluczowe elementy skutecznej inwentaryzacji
Dobrze dobrany moment inwentaryzacji, tak by nie zaburzyć funkcjonowania działalności
Wybór odpowiednich osób oraz prawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji
Dokładność i precyzja w liczeniu, odpowiednie oznaczanie zliczonych produktów
Zalety przeprowadzenia inwentaryzacji przez zewnętrzną firmę
Efektywność biznesu – to Klient wybiera najkorzystniejszy dla jego działalności moment na przeprowadzenie inwentaryzacji, firma zewnętrzna dopasuje się do terminu i pory, bez konieczności angażowania zasobów Klienta

Szybkość – firma gwarantuje dobór odpowiedniego personelu na wskazany termin, dysponuje również własną bazą kandydatów.

Dokładność – Klient może być pewien, że inwentaryzacja będzie prawidłowo i precyzyjnie zorganizowana, a osoby do tego zadania odpowiednio dobrane

Obiektywność – przy outsourcingu inwentaryzacji zamiast wykorzystania własnego personelu przez Klienta, można mieć pewność że nie dojdzie do sytuacji, w której błędy zostaną zatajone w obawie przed konsekwencjami dla pracowników. Umożliwia to łatwiejsze wykrycie nieprawidłowości w stanach magazynowych.

Minimalizacja kosztów – dzięki przeprowadzonej inwentaryzacji można wykryć straty powstałe w wyniku kradzieży lub uchybień pracowniczych, co może wpłynąć na zmniejszenie kosztów działalności. Ponadto, przy zleceniu inwentaryzacji na zewnątrz, Klient nie musi inwestować pieniędzy w poszczególne elementy procesu, gdyż te koszty ponosi i odpowiednio rozkłada zewnętrzna firma.

Inwentaryzacja
Inwentaryzacja odpowiednio zaplanowana, wykonywana sumiennie i zgodnie z najlepszymi praktykami daje szansę na uniknięcie niepotrzebnych problemów oraz na stworzenie procedur pozwalających na lepsze zarządzanie aktywami rzeczowymi i finansowymi.

Newsletter pracodawcy

Chcesz dostawać informacje o rynku pracy i metodach rekrutacji?  Zapisz się do Newslettera!

    Zapisz się na newsletter!

    Chcesz być na bieżąco z wartościowymi artykułami z zakresu kadr, HR czy rekrutacji?