Jakich zawodów możemy spodziewać się w przyszłości?

,

Opublikowano: 2022-12-15

W związku z rozwojem sztucznej inteligencji coraz częściej mówi się o zanikających zawodach, w szczególności tych niewymagających specjalistycznej wiedzy i kwalifikacji, oraz o zawodach przyszłości. Maszyny już usprawniają szereg zadań, takich jak przetwarzanie informacji czy obsługę zapytania klientów, a w niedalekiej przyszłości mogą niemal całkowicie zastąpić człowieka na rynku pracy. Nie stanie się to jednak szybko. Naukowcy z Oxfordu przewidują, że do 2061r. sztuczna inteligencja zdominuje rynek pracy, ale w pełni zastąpi ludzi dopiero w roku 2136. Mamy więc sporo czasu, żeby się do wyzwań nowego rynku pracy odpowiednio przygotować.

Jakich zatem zawodów możemy spodziewać się w przyszłości?

Według autorów raportu „Prognozowane zmiany na rynku pracy. Przegląd scenariuszy” potencjalne zawody przyszłości to m.in.:

Meaning of life consultant – osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie pomagała ludziom odnaleźć się w nowym, zautomatyzowanym świecie, od pracownika wymagana będzie przede wszystkim wiedza psychologiczna.

Robot therapist – będzie uczył roboty ludzkich emocji, tak aby jak najlepiej mogły spełniać swoją funkcję w ludzkim świecie.

Holodeck educator – nauczyciel, który za pomocą holodecków (modelowych przestrzeni wirtualnych) będzie kształcił najmłodszych, uczył ich nabywania kompetencji oraz wiedzy, a także nadzorował ćwiczenia uczniów za pomocą takich technologii jak VR, AR, HET i HPE.

Agile working consultant – będzie nieustannie monitorować i analizować rynek pracy, poznawać nowo powstające obszary pracy i zapotrzebowania firm. Klientów będzie poddawał testom osobowości i technologiczno-medycznym, aby dostosować ich cechy i umiejętności do potencjalnego zawodu.

Genetic diversity agent – będzie monitorował różnorodność genetyczną za pomocą czujników w ciele pracowników. Analiza danych ma na celu zbalansowanie cech genetycznych pracowników, co pozwoli na bardziej zrównoważone i inkluzywne zatrudnienie.

Digital currency consultant – osoba zatrudniona na tym stanowisku ma wyjaśniać sposoby zarządzania majątkiem, korzystania z odpowiedniego zestawienia walut cyfrowych i systemów operacyjnych.

Health hacker – będzie zajmował się monitoringiem urządzeń umieszczonych w ciałach pacjentów. W razie cyberataku ma zapobiec tragedii. Łączy zatem kompetencje informatyka oraz wiedzę dotyczącą samych urządzeń, np. rozruszników serca czy pomp insulinowych.

Investigative drones specialist – zadaniem pracownika na tym stanowisku będzie analiza zdjęć pozyskanych przez drony nadzorujące zachowania ludzi w pracy i w domu.

Space farmer – do jego zadań należeć będzie uprawa roślin w przestrzeni kosmicznej np. w szklarniach na Marsie. Korzystając z zasobów energii odnawialnych (wiatru, pływów, słońca) oraz wiedzy dotyczącej egzobiologii, ma przez rok opiekować się jedną ze szklarni w warunkach obniżonej grawitacji, nadzorować wdrażanie nowych technologii uprawy roślin i równocześnie koordynować pracę pozostałych pracowników szklarni.

Human enhancement designer – będzie odpowiadać za doradzanie w kwestii efektywnych suplementów diety i rozwiązań poprawiających jakość życia (implanty, egzoszkielety itd.) oraz ostateczny wygląd klienta.

Czy widzicie siebie w którymś z tych zawodów?   

Źródło: „Prognozowane zmiany na rynku pracy. Przegląd scenariuszy”, Instytut Analiz Rynku Pracy na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, 2022

Newsletter pracodawcy

Chcesz dostawać informacje o rynku pracy i metodach rekrutacji?  Zapisz się do Newslettera!

    Zapisz się na newsletter!

    Chcesz być na bieżąco z wartościowymi artykułami z zakresu kadr, HR czy rekrutacji?