Jak będzie się kształtowało minimalne wynagrodzenie za pracę w przyszłym roku?

Opublikowano: 2022-12-21

Od 1 stycznia 2023r. płaca minimalna wzrośnie do 3490 zł, a od 1 lipca do 3600 zł. Jednocześnie minimalna stawka godzinowa w 2023r. wzrośnie odpowiednio do 22,80 zł od 1 stycznia i do 23,50 zł od 1 lipca. W bieżącym roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 3010 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa 19,70 zł brutto.

Wysokość całkowitego wynagrodzenia pracownika, który świadczy pracę w pełnym wymiarze godzin, nie może być niższa od minimalnego krajowego wynagrodzenia za pracę. Na minimalne wynagrodzenie za pracę może składać się zarówno pensja zasadnicza, jak i wszelkie dodatki, które pracodawca przewiduje (np. premia, dodatek za szczególne warunki pracy). Są jednak świadczenia, które nie wliczają się do płacy minimalnej, m.in. nagrody jubileuszowe, odprawy (emerytalna lub rentowa), wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej, czy dodatek za staż pracy.

Dla przedsiębiorców wzrost minimalnego wynagrodzenia, wliczając składki ZUS, oznacza zwyżkę kosztów prawie o 745 zł (prawie 25% więcej, niż obecnie). Wysokość płacy minimalnej wpływa także na wysokość składek na ubezpieczenia społeczne odprowadzanych przez początkujących przedsiębiorców (stawki preferencyjne obowiązujące w ciągu pierwszych 2 lat liczone są od postawy równej 30 % minimalnego wynagrodzenia). Do tych kosztów należy doliczyć składkę zdrowotną, która wyliczana jest w zależności od przyjętej formy opodatkowania.

Celem płacy minimalnej jest przeciwdziałanie sytuacji, w której pracownicy otrzymują wynagrodzenie niższe od rynkowej wartości swojej pracy. Wynagrodzenie minimalne powinno stanowić gwarancję bezpieczeństwa finansowego pracowników, jednocześnie nie wywołując negatywnych skutków dla rynku pracy i gospodarki. Czy jednak można to pogodzić?…  

Newsletter pracodawcy

Chcesz dostawać informacje o rynku pracy i metodach rekrutacji?  Zapisz się do Newslettera!

    Zapisz się na newsletter!

    Chcesz być na bieżąco z wartościowymi artykułami z zakresu kadr, HR czy rekrutacji?