Wykorzystaj Piramidę Diltsa w zarządzaniu zespołem

,

Opublikowano: 2023-01-19

Piramida Diltsa pozwala na lepsze zrozumienie potrzeb i motywacji pracowników, identyfikację barier i ograniczeń oraz ułatwia budowanie lepszych relacji i komunikację

Piramida Diltsa (nazwa pochodzi od nazwiska autora modelu, Roberta Diltsa, amerykańskiego trenera i konsultanta biznesowego) to model funkcjonowania każdego z nas, który składa się z dwóch głównych części: świadomej i nieuświadamianej. W ramach tych obszarów wyodrębnia się następujące warstwy:

1. Środowisko. Poziom fizyczny. Dotyczy kontekstu, w jakim żyjemy, naszego otoczenia, rzeczy materialnych. Gdzie mieszkamy, z kim przebywamy, w jakich okolicznościach się znajdujemy, co chcielibyśmy zmienić.

2. Zachowanie. Poziom umysłowy. W jaki sposób zachowuję się obecnie w określonych sytuacjach, a jak chciałbym postępować. Zastanawiam się co dokładnie robię, analizuję jak będę się zachowywał, gdy wprowadzę konkretną zmianę w życie. Zachowanie wpływa na środowisko.

3. Umiejętności. Ta warstwa pomaga uświadomić sobie jakie umiejętności są potrzebne do wprowadzenia zmiany w życie. Czasami nie posiadamy umiejętności koniecznych do tego, by zmienić nasze zachowanie, np. umiejętności efektywnego zarządzania czasem, kluczowej dla osiągnięcia większości celów.

Powyższe poziomy są dla nas zwykle oczywiste, mamy świadomość procesów w nich zachodzących. Do warstw najczęściej nieuświadamianych zaliczają się natomiast:

4. Przekonania i wartości. Ta warstwa odpowiada na ważne pytanie o to, jak (moim zdaniem) funkcjonuje świat. Nieuświadomione przekonania i wartości często wpływają na nas blokująco. To właśnie ta warstwa bywa największym problemem we wprowadzeniu skutecznych zmian w naszym życiu. Jednak odpowiednio zaopiekowana może stać się największą szansą.

5. Tożsamość. Odpowiada na pytanie: kim jestem? Co stanowi o mojej tożsamości? Przyjrzenie się sobie daje szansę na odkrycie, że jakiegoś przekonania nie zmienię nigdy, albo przynajmniej dopóki uważam, że coś (np. jakaś moja cecha) jest elementem mojej tożsamości.

6. Misja. To szczyt piramidy Diltsa. Nie każdy musi mieć ten obszar rozwinięty. Dotyczy przede wszystkim duchowości, religii czy celu życia i ma ogromny wpływ na pozostałe segmenty. W sytuacji, gdy misja jest nieuświadomiona może okazać się przeszkodą w zmianie zachowania.

W zarządzaniu firmą i pracownikami, piramida Diltsa pozwala na lepsze zrozumienie potrzeb i motywacji pracowników oraz na określenie, jakie działania należy podjąć, aby osiągnąć pożądane rezultaty. Jeśli pracownicy nie są zmotywowani do pracy, można spróbować zmienić ich perspektywę i skupić się na ich celach i wartościach, aby zwiększyć ich zaangażowanie.

Piramida Diltsa pozwala również na identyfikację barier i ograniczeń, które uniemożliwiają firmie osiągnięcie pożądanych rezultatów. Na przykład, jeśli firma ma trudności z realizacją projektu, można przeanalizować poziom fizyczny i określić, czy brakuje odpowiednich narzędzi czy też umiejętności, aby go zrealizować.

Piramida Diltsa jest także użyteczna w komunikacji z pracownikami. Pozwala na lepsze zrozumienie ich perspektyw i potrzeb, co z kolei ułatwia budowanie lepszych relacji i zwiększa efektywność komunikacji.

Piramida Diltsa jest cennym narzędziem w zarządzaniu firmą i pracownikami. Pozwala na lepsze zrozumienie potrzeb i motywacji pracowników, identyfikację barier i ograniczeń oraz ułatwia budowanie lepszych relacji i komunikację.

Newsletter pracodawcy

Chcesz dostawać informacje o rynku pracy i metodach rekrutacji?  Zapisz się do Newslettera!

    Zapisz się na newsletter!

    Chcesz być na bieżąco z wartościowymi artykułami z zakresu kadr, HR czy rekrutacji?