Rynek pracy spowalnia

Opublikowano: 2022-10-19

Jak wskazuje Barometr Ofert Pracy (BOP), przygotowywany przez Katedrę Ekonomii i Finansów WSIiZ w Rzeszowie oraz Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, od czerwca br. na rynku ofert pracy panują głównie negatywne nastroje. W porównaniu do majowego szczytu liczba ogłoszeń jest obecnie mniejsza o 15%. BOP powstaje na podstawie ogłaszanych w Internecie ofert pracy i wskazuje na zmiany zapotrzebowania na nowych pracowników. W zestawieniu ze zmianami bezrobocia mówi o tym, w jakiej fazie znajduje się rynek ofert pracy.

Spowolnienie na rynku pracy ma charakter ogólnoświatowy, obserwowany nie tylko w Polsce, lecz także w innych rozwiniętych gospodarkach, w tym m. in. w Stanach Zjednoczonych. Wysokie stopy procentowe, ciągle rosnąca inflacja oraz zbliżający się okres zimowy, wraz z rekordowo wysokimi cenami surowców energetycznych i innymi ograniczeniami działalności gospodarczej, oddziałują w kierunku spadku kreacji nowych miejsc pracy, choć pracodawcy mogą jeszcze obecnie uzupełniać wcześniejsze niedobory pracowników na wybranych stanowiskach pracy.

Choć ogólnie na stronach portali rekrutacyjnych jest jeszcze więcej ofert pracy niż przed rokiem, to przewaga ta szybko topnieje. W niektórych kategoriach liczba wakatów już znajduje się na poziomie niższym niż w analogicznym okresie sprzed roku.

W końcu pierwszej połowy br. rynek pracy jako ostatni z głównych składowych polskiej gospodarki nie wytrzymał nacisku pogarszającej się koniunktury gospodarczej zarówno krajowej, jak i międzynarodowej. W trzecim kwartale obserwowaliśmy wyraźny spadek liczby ogłoszeń o pracy. Choć spowolnienie na rynku wakatów przyjęło charakter powszechny, lepsza sytuacja występuje w przypadku pracowników fizycznych, dla których liczba ofert pracy, pomimo tegorocznego spadku, jest jeszcze wyraźnie wyższa niż przed rokiem. Wyraźnie gorsza sytuacja panuje w zawodach usługowych, dla których liczba ukazujących się w Internecie ofert pracy spadała szybciej i jest obecnie zbliżona do wartości obserwowanej w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Trend z Barometru Ofert Pracy znajduje potwierdzenie w tym co obserwujemy na rynku. Przedsiębiorcy coraz ostrożniej podejmują decyzje przekładające się na wzrost zatrudnienia w firmie. Jednocześnie pojawia się coraz więcej osób poszukujących pracy z powodu redukcji kosztów w ich dotychczasowym miejscu zatrudnienia.

Czy spowolnienie na rynku pracy jest również dla Was zauważalne?

Źródło: www.biec.org

Newsletter pracodawcy

Chcesz dostawać informacje o rynku pracy i metodach rekrutacji?  Zapisz się do Newslettera!

    Zapisz się na newsletter!

    Chcesz być na bieżąco z wartościowymi artykułami z zakresu kadr, HR czy rekrutacji?