Jakie mamy szanse na podwyżkę wynagrodzeń w tym roku?

Opublikowano: 2022-10-21


Jak wynika z badania „Szybki Monitoring NBP – analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw” (październik 2022) udział kosztów pracy w ogólnych kosztach działalności firm po raz kolejny spadł osiągając poziom 11% – ostatnio tak niską wartość odnotowano w 2013r. Jest to jednak efekt bardzo szybko rosnących pozostałych kosztów, w szczególności kosztów materiałów i energii. W rzeczywistości dynamicznie rosnące koszty pracy, za które odpowiada przede wszystkim szybki wzrost płac – są ogromnym problemem dla przedsiębiorców.

Przedsiębiorcy zwracają uwagę, że istotny wzrost najniższego krajowego wynagrodzenia nie tylko bezpośrednio zwiększa koszty pracy najsłabiej opłacanych pracowników, ale także skutkuje wzmożoną presją płacową ze strony pozostałych zatrudnionych, którego poziom utrzymuje się na zdecydowanie wyższym poziomie niż w poprzednich latach. Wzrasta również udział respondentów wskazujących na presję płacową i koszty pracy jako na barierę rozwoju przedsiębiorstwa, na co prawdopodobnie wpłynął zapowiedziany wzrost płacy minimalnej.

Jak na wymagania płacowe reagują pracodawcy?
W stosunku do poprzedniego kwartału odnotowano niewielki spadek udziału przedsiębiorstw planujących podwyżki wynagrodzeń w horyzoncie kolejnych 3 miesięcy. Mimo spadku udział ten utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie, jednak planowane podwyżki wynagrodzeń będą miały, podobnie jak w poprzednim kwartale, raczej powszechny charakter.

Czynnikiem hamującym wzrost wynagrodzeń może być duża wrażliwość firm na wzrost kosztów pracy. Blisko 32% ankietowanych firm twierdzi, że w ogóle nie ma przestrzeni finansowej do podwyżek płac
Kolejne 38% deklaruje, że mogą sobie pozwolić na maksymalnie 5-procentowy wzrost kosztów pracy przy założeniu utrzymania rentowności na satysfakcjonującym poziomie. Wzrost kosztów pracy powyżej 10% akceptowalny byłby dla niespełna 9% ankietowanych firm.

A jakie perspektywy na wzrost wynagrodzeń są w Waszej pracy?

Źródło: www.nbp.pl

Newsletter pracodawcy

Chcesz dostawać informacje o rynku pracy i metodach rekrutacji?  Zapisz się do Newslettera!

    Zapisz się na newsletter!

    Chcesz być na bieżąco z wartościowymi artykułami z zakresu kadr, HR czy rekrutacji?