Czym różni się outsourcing „pracowniczy” od pracy tymczasowej?

Opublikowano: 2023-02-17

Zarówno outsourcing jak i leasing pracowniczy mogą pomóc firmie osiągnąć lepsze wyniki w wielu dziedzinach

Outsourcing „pracowniczy” i praca tymczasowa bywają ze sobą utożsamiane, jednak to dwie różne usługi. To co je łączy to fakt, że pracownicy są zatrudniani przez zewnętrzne firmy, a nie przez pracodawcę bezpośrednio.

Podstawowe różnice.

Outsourcing „pracowniczy” to proces, w którym przedsiębiorca wynajmuje zewnętrzną firmę do wykonania określonych zadań lub działań biznesowych. Wynajmująca firma może przekazać część swojej pracy lub całą funkcję biznesową do wykonania przez firmę outsourcingową, która zatrudnia pracowników do wykonania tych zadań. W ramach outsourcingu „pracowniczego” osoby wykonujące daną usługę zatrudnione są bezpośrednio w firmie outsourcingowej (usługobiorcy), a nie w firmie, która ją wynajęła (usługodawcy).

Na co należy zwrócić szczególną uwagę w outsourcingu „pracowniczym”?

Kluczowe jest, aby wszystkie strony umowy, czyli usługodawca i usługobiorca, bazowali na dobrze skonstruowanej umowie na outsourcing pracowników. Obligatoryjnie muszą być w niej bardzo dokładnie opisane wszystkie obowiązki, ponieważ bez takiego zabezpieczenia prawnego przedsiębiorstwo może być narażone na koszty związane z zakwestionowaniem outsourcingu. W takiej sytuacji, do zatrudnionych przy wykonywaniu usługi pracowników, zastosowanie będzie miał Kodeks Pracy i do niego będzie odnosić się inspekcja pracy, która może nakazać np. wsteczne zatrudnienie wszystkich pracowników, co będzie się wiązać z koniecznością zapłacenia zaległych składek. Należy pamiętać, że przedsiębiorstwo korzystające z outsourcingu „pracowniczego” w rzeczywistości nie wynajmuje danego pracownika, a wykupuje usługę. Mając to na uwadze, zleceniodawca powinien (a nawet musi) wydzielić konkretny zakres obowiązków, który chce przekazać do firmy outsourcingowej i weryfikować wykonanie zadania jako całości, a nie pracę pojedynczych pracowników.

Na czym polega praca tymczasowa?

Praca tymczasowa, zwana również leasingiem pracowniczym, jest specyficzną odmianą pracy na czas określony. W pracy tymczasowej charakterystyczne jest to, że osoby ubiegające się o pracę, są zatrudniane przez agencję (pracodawcę), a następnie kierowane do pracy w  firmie poszukującej pracowników (pracodawcy-użytkownika). Pracownicy tymczasowi zatrudniani są zawsze na czas określony, zwykle w celu zastąpienia pracownika na urlopie, w okresie wzmożonej aktywności biznesowej lub w przypadku nagłych potrzeb.

Obowiązki pracodawcy użytkownika.

Praca tymczasowa z punktu widzenia pracodawców wypożyczających pracowników tymczasowych od agencji zatrudnienia, jest formą zatrudnienia uzyskanego od podmiotu zewnętrznego na podstawie zawartej umowy biznesowej. Tym samym zasoby ludzkie danej firmy mają charakter patchworkowy: oprócz zatrudnionych pracowników wewnętrznych pracę wykonują również pracownicy wypożyczeni od innych firm/agencji. Takimi pracownikami są pracownicy tymczasowi, dla których miejsce zatrudnienia (agencja) i wykonywania realnej pracy (pracodawca-użytkownik) są odmienne. Ponadto, wśród pracowników tymczasowych w danym przedsiębiorstwie mogą znaleźć się pracownicy więcej niż jednej agencji zatrudnienia. To wszystko niesie za sobą skutki odmiennego zarządzania zasobami ludzkimi w firmie użytkującej, która realizuje odrębną politykę personalną w stosunku do „swoich” i „wypożyczonych” pracowników w taki sposób, by osiągnąć cele organizacyjne i jednocześnie zaspokoić potrzeby obu grup pracowników. Pracodawca-użytkownik na mocy przepisów ustawy jest zobowiązany m.in. do zapewnienia pracownikowi tymczasowemu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy tymczasowej (w tym przeprowadzenia szkolenia z zakresu bhp) oraz do ewidencjonowania czasu pracy pracownika tymczasowego.

 Praca tymczasowaOutsourcing pracowniczy
Podstawa prawnaUstawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowychKodeks cywilny
Podmioty umowyAgencja Pracy Tymczasowej – Pracodawca UżytkownikZleceniodawca (firma zlecająca outsourcing) – Zleceniobiorca (firma outsourcingowa)
Strony stosunku pracyAgencja Pracy Tymczasowej – Pracodawca Użytkownik – Pracownik TymczasowyFirma outsourcingowa – Pracownik
Wynagrodzenie za pracęTożsame z wynagrodzeniem pracowników etatowych pracodawcy użytkownika, zatrudnionych na takim samym lub podobnym stanowisku pracyUstala wykonawca usługi
Maksymalny okres zatrudnienia18 miesięcy w ciągu kolejnych 36 miesięcyBrak regulacji
NadzórPracownik tymczasowy świadczy pracę na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika, agencja pracy zajmuje się rozliczeniem pracownikaZleceniobiorca (firma outsourcingowa) zatrudnia pracowników i sprawuje nad nimi nadzór
Podstawowe różnice pomiędzy pracą tymczasową a outsourcingiem pracowniczym

Przykłady zastosowań outsourcingu.

Outsourcing pracowniczy dotyczy zwykle bardziej zaawansowanych zadań, wymagających specjalistycznych umiejętności, podczas gdy praca tymczasowa zwykle dotyczy podstawowych prac, takich jak prace fizyczne lub administracyjne.

Jednak zarówno outsourcing jak i praca tymczasowa mogą mieć miejsce w wielu dziedzinach, w tym w zakresie usług administracyjnych, marketingu, produkcji, logistyki czy obsługi klienta.

Jednym z częstszych zastosowań outsourcingu pracowniczego jest outsourcing działu IT. Firma, która nie posiada wystarczającej wiedzy i zasobów w dziedzinie technologii informatycznych, może wynająć zewnętrzną firmę do zarządzania i obsługi jej systemów informatycznych. Firma outsourcingowa może zatrudnić specjalistów IT, którzy będą pracować w imieniu firmy, aby zapewnić ciągłość działania systemów informatycznych i udzielania pomocy technicznej pracownikom firmy.

Przykładem outsourcingu pracowniczego w marketingu może być zatrudnienie specjalistów ds. social media przez zewnętrzną firmę. Firma może zlecić firmie zewnętrznej zarządzanie swoimi kontami w mediach społecznościowych, w tym tworzenie treści, prowadzenie kampanii reklamowych, reagowanie na komentarze i analizowanie wyników. W tym przypadku zewnętrzna firma zatrudni specjalistów ds. social media, którzy będą pracować dla zleceniodawcy i zarządzać jego kontami w mediach społecznościowych.

Kiedy warto skorzystać z usług agencji pracy tymczasowej?

Z kolei praca tymczasowa świetnie sprawdzi się wówczas, kiedy firma do wykonania zamówienia potrzebuje większej liczby pracowników, ale tylko przez pewien czas. To idealne rozwiązanie w pracy sezonowej, na produkcji, w pracach magazynowych, czy też w branży spożywczej (np. w okresie przedświątecznym). Wśród pracowników tymczasowych są osoby zainteresowane pracą tylko kilka dni w tygodniu, są też takie, którym zależy na wyrobieniu jak największej liczby godzin. Pracodawca-użytkownik nie musi ograniczać się tylko do jednego rozwiązania i ma bardzo dużą swobodę w planowaniu zapotrzebowania na pracowników tymczasowych – nawet z dnia na dzień może ustalać z agencją ilu osób i na ile godzin będzie potrzebował.

Korzyści, jakie daje outsourcing i leasing pracowniczy.

Zarówno outsourcing jak i leasing pracowniczy mogą pomóc przedsiębiorcy osiągnąć lepsze wyniki w wielu dziedzinach, jednocześnie pozwalając na skupienie się na kluczowych obszarach biznesowych. Korzystając z usługi pracy tymczasowej przedsiębiorca nie musi przejmować się rekrutacją i innymi procedurami związanymi z zatrudnianiem ludzi. Podejmując zaś decyzję o współpracy w ramach umowy outsourcingu klient zyskuje pewność, że usługa zostanie wykonana zgodnie z harmonogramem i na oczekiwanym poziomie. Zewnętrzna firma może zapewnić dostęp do specjalistycznej wiedzy i doświadczenia, które może okazać się niezbędne w dzisiejszym konkurencyjnym rynku, dlatego z całą pewnością warto rozważyć takie rozwiązanie.

Newsletter pracodawcy

Chcesz dostawać informacje o rynku pracy i metodach rekrutacji?  Zapisz się do Newslettera!

    Zapisz się na newsletter!

    Chcesz być na bieżąco z wartościowymi artykułami z zakresu kadr, HR czy rekrutacji?