Nauka i praca zdalna tej jesieni to możliwy scenariusz

Opublikowano: 2022-09-21

Na ogłoszenie czeka podpisane przez Ministra Edukacji i Nauki rozporządzenie w sprawie organizowania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 
Jak czytamy w uzasadnieniu do aktu: “zawieszenie zajęć może nastąpić w razie wystąpienia na danym terenie:
1) zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych,
2) nieodpowiedniej temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z uczniami, zagrażającej zdrowiu uczniów,
3) zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną,
4) innego nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów”. 

Zgodnie z przepisami Prawa oświatowego, w przypadku zawieszenia zajęć na okres powyżej dwóch dni dyrektor przedszkola lub szkoły jest obowiązany, nie później niż od trzeciego dnia od dnia zawieszenia zajęć, zorganizować dla uczniów zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Biorąc pod uwagę panujący kryzys związany z cenami opału, zimne klasy lekcyjne mogą być zatem realnym powodem zamknięcia placówek edukacyjnych i przejścia w tryb nauki zdalnej.

W Sejmie trwają też prace legislacyjne umożliwiające przechodzenie na pracę zdalną nie tylko tak, jak dotychczas, czyli na podstawie przepisów covidowych, ale również na podstawie przepisów Kodeksu Pracy. Minister Rodziny i Polityki Społecznej zapowiedziała, że nowelizacja kodeksu w tym zakresie może nastąpić jesienią tego roku.

Praca zdalna ma swoich zwolenników i przeciwników, jednak pewnie wszyscy zgodnie przyznają, że w obecnych warunkach: inflacji, rosnących cen ogrzewania, czynszu i innych opłat za mieszkanie, wychodzenie z domu staje się czystą rozrzutnością.

Newsletter pracodawcy

Chcesz dostawać informacje o rynku pracy i metodach rekrutacji?  Zapisz się do Newslettera!

    Zapisz się na newsletter!

    Chcesz być na bieżąco z wartościowymi artykułami z zakresu kadr, HR czy rekrutacji?