Światowy Dzień Godnej Pracy

Opublikowano: 2022-10-07

7 października obchodzony jest Światowy Dzień Godnej Pracy, organizowany od 2008 roku przez Międzynarodową Konfederację Związków Zawodowych (ITUC). Dzień ten, zgodnie z intencją organizatorów, ma zwracać uwagę opinii publicznej w szczególności na zagadnienia:
– poszanowania dla prawa w miejscu pracy,
– solidarności pracowniczej,
– zwalczania ubóstwa i nierówności społecznych.

W roku 2022 Światowy Dzień Godnej Pracy poświęcony jest zapewnieniu sprawiedliwości płacowej wszystkim pracownikom.

Według danych ITUC już ponad połowa gospodarstw domowych ma trudności z przetrwaniem, a 10% nie jest w stanie pokryć kosztów zakupu podstawowych dóbr. Organizacja alarmuje, że kryzys gospodarczy, wywołany pandemią COVID-19 i rosyjską inwazją na Ukrainę, ma dramatyczny wpływ na ceny energii, żywności i innych niezbędnych produktów, które rosną do poziomów, pogrążających miliony pracujących ludzi w ubóstwie. Działacze apelują do rządów o promowanie negocjacji zbiorowych na rzecz sprawiedliwości płacowej oraz podjęcie działań w interesie ludzi, produkujących towary i usługi, na których przecież opierają się gospodarki i społeczeństwa.

Możliwość wykonywania pracy zarobkowej ma fundamentalne znaczenie dla godności człowieka. Jednak praca ta musi być wykonywana również w odpowiednich warunkach, na które składają się nie tylko szeroko rozumiane środowisko czy czas pracy, ale również, a może przede wszystkim, wynagrodzenie.

Tworzenie godnych warunków pracy jest nierozerwalnie powiązane z przyjęciem przez rządy państw oraz przedsiębiorstwa – bez względu na ich wielkość, branżę, kontekst działalności, własność i strukturę – odpowiedzialności za poszanowanie praw człowieka, w tym prawa do godziwego wynagrodzenia. Tylko te społeczeństwa, których członkowie posiadają satysfakcjonującą pracę i płacę, mają szansę na zbudowanie i rozwijanie zrównoważonych, innowacyjnych gospodarek.

Tegoroczny Dzień Godnej Pracy zapewne niejednego pracownika skłoni do refleksji. A jakie są Wasze odczucia? Czy aktualne warunki pracy w naszym kraju są godne?…

Źródło: www.ituc-csi.org

Newsletter pracodawcy

Chcesz dostawać informacje o rynku pracy i metodach rekrutacji?  Zapisz się do Newslettera!

    Zapisz się na newsletter!

    Chcesz być na bieżąco z wartościowymi artykułami z zakresu kadr, HR czy rekrutacji?